ตุรกี
เที่ยวตุรกี

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป "อิสตันบูล" เมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรมที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลกเที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง “ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมืองคัปปาโดเจีย”

กำหนดการเดินทาง
29 เม.ย.- 7 พ.ค.
13-21 พ.ค.

ราคาเพียง : 49,999.-
ไปตุรกี

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป "อิสตันบูล" เมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรมที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลกเที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง “ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมืองคัปปาโดเจีย”

กำหนดการเดินทาง
17 – 26 มิ.ย.
08 – 17, 14 – 23 ก.ค.
11 – 20 ส.ค.

ราคาเพียง : 55,999.-

ตุรกี
รู้จัก...ตุรกี
ประวัติศาสตร์ดินแดนสองทวีป
พื้นที่ในประเทศตุรกีมีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เช่น เมืองทรอยด์ที่เริ่มอาณาจักร ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไปจนถึงยุคโลหะ และจักรวรรดิแรกของบริเวณนี้คือ จักรวรรดิของชาวฮิต ไตต์ หลังจากนั้นมีการแยกชิงครอบครองดินแดนแห่งนี้จากหลายชนชาติทั้งอเล็กซานเดอร์ มหาราช จักรวรรดิโรมัน หลังจากจักรวรรดิมันตะวันตกเสื่อมลง ในสมัยจักรพรรดิคอน สแตนตินที่ 1 แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ กษัตริย์ที่พระองค์แรกที่ประกาศให้คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทรงสถาปนาว่า คอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงแห่ง ใหม่ จนเมืองจักรวรรดินี้ล่มสลายลง จึงถือกำเนิดจักรวรรดิออตโตมันขึ้น ตอนนี้เองที่มี การเปลี่ยนชื่อ เมืองคอนสแตนติโนเปิล เป็น อิสตันบลู และเปลี่ยนโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็น มัสยิดในศาสนาอิสลาม

จักรวรรดิออตโตมันสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1923 และเกิดสาธารณรัฐตุรกีขึ้นมาแทนที่ และมี เมืองหลวงคือ เมืองอังการา

ทัวร์ตุรกี

Date:
Dec 3, 2010 - 4:10 PM
Tags: ตุรกี, ทัวร์ตุรกี, เที่ยวตุรกี, ไปตุรกี
Category: โปรโมชั่น
Related Articles: โปรโมชั่นปีใหม่, แพคเกจทัวร์