ทัวร์ต่างประเทศ
เที่ยวต่างประเทศ
เที่ยวปีใหม่
ทัวร์ ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตรเรีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป
เที่ยวปีใหม่
ทัวร์
ทัวร์จอร์แดน

เสน่ห์อัฟริกาใต้ 8 วัน รวมโลกทั้งใบ

เยือนเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า
300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุด
ในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดของ
อัฟริกาใต้ เป็นเมืองหลวงด้านนิติ
บัญญัติ มีอดีตเก่าแก่และทันสมัยที่สุด
สัมผัสบรรยากาศแบบซาฟารี


03-10 ก.พ. 2554 / 17-24 ก.พ. 2554
06-13 มี.ค. 2554 / 13-20 มี.ค. 2554
20-27 มี.ค. 2554

 

ราคา่ท่านละ 95,900.-

ทัวร์ตุรกี

อียิปต์โปราณ 8 วัน (นอนรถไฟ+ล่องเรือสำราญ)

เที่ยวอียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรม
โบราณยุคแรกๆของมนุษย์ ค้นหาดินแดน
แห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์ ชม
มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


23 – 30 ม.ค. / 06 – 13 ก.พ. 54

 

ราคา่ท่านละ 55,999.-


ทัวร์อียิปต์

ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน
4 วัน

สิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์เยเลพญา)
- พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ประดิษฐาน
พระธาตุพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์
ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดในโลก
- พระธาตุอินทร์แขวน


13-16/20-23/27-30 ม.ค. 54
03-06/10-13/17-20/24-27 ก.พ. 54
03-06/10-13 มี.ค. 54

ราคา่ท่านละ 16,900.-ทัวร์อียิปต์

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน

ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่

เมอร์ไลอ้อนขอพรเจ้าแม่กวนอิม สนุกสนาน
กับ ยูนิเวอร์แซล+ช้อปปิ้ง จุใจกับ
โปรแกรมสบายๆ ในราคาพิเศษสุดแห่งปี


07-09/14-16/21-23/28-30 ม.ค. 54
04-06/11-13/18-20/25-27 ก.พ. 54

 

ราคา่ท่านละ 15,900.-


ทัวร์นิวซีแลนด์

Best of the Best Turkey 10 day

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก

2 ทวีป "อิสตันบูล" เมืองสำคัญเพียง
เมืองเดียวในโลก
"ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อ
ที่เมืองคัปปาโดเจีย"


02-10/03-11 กุมภาพันธ์ 2554
04-12/11-19/18-26 มีนาคม 2554
25 มีนาคม – 03 เมษายน 2554

 

ราคา่ท่านละ 57,900.-ทัวร์ออสเตรเรีย

เที่ยวครบ ฮานอย-ฮาลอง- เว้

- ดานัง -ฮอยอัน-โฮจิมินห์ 6 วัน

ล่องเรือ 3 แม่น้ำหลักที่เปรียบเสมือนเส้นเลือด
ของเวียดนาม ทั้ง เหนือ กลาง ใต้
เชิญทุกท่านทดสอบมุดอุโมงค์กู๋จี อุโมงค์
ประวัติศาสตร์ชัยชนะของประเทศเวียดนาม11-16 ม.ค. 54
04-09 / 18-23 ก.พ. 54
08-13 / 22-27 มี.ค. 54

 

ราคา่ท่านละ 19,999.-ทัวร์สิงคโปร์

Korea Romantic of Winter

หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France - เกาะนามิ
Winter Love Song – ป้อมฮวาซองทำกิมจิ
ใส่ฮันบก – วัดวาอูจองซา - เอเวอร์แลนด์
– บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค
พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง - โซล ทาวเวอร์
– เท็ดดี้แบร์ - ทงแดมุน - เมียงดง
เมนูบุฟเฟ่ต์อินเตอร์+ขาปูยักษ์02 - 06 ก.พ / 17 - 22 ก.พ /
04-08 มี.ค/18 - 22 มี.ค

 

ราคา่ท่านละ 26,999.-ทัวร์ญี่ปุ่น

โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 5 วัน

วัดโทไดจิ หนึ่งในมรดกโลก แห่งเมืองนารา
วัดคิโยมิสึ น้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำ 3 สาย
แห่งเกียวโต นาโกย่า เมืองที่มีศิลปวัฒน
ธรรมที่ขึ้นชื่อและเป็นศูนย์กลางทาง
ความเจริญและเทคโนโลยี นั่งรถไฟด่วน
ชินคันเซน มิกาวาอันโจ ทะเลสาบฮามานา
วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ
หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โตเกียว
วัดอาซากุซ่า ชิมขนมถนนคนเดิน
นาคามิเซะ ช้อปกระจายชินจุกุ นาริตะ
ของฝากน่าซื้อ ขนมโมจิอร่อยๆ
(ตรุษจีน) 04 – 08 กุมภาพันธ์
18 -22 มีนาคม 2554

 

ราคา่ท่านละ 41,555.-ทัวร์ต่างประเทศ