ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ไปพม่า

พม่า
ไปพม่า

พม่าดินแดนแห่งพุทธกาล นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุอินทร์แขวน – เจดีย์ชเวมอดอว์

- สิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์เยเลพญา)
- พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์
ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก
- พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์เก่าแก่อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี
- เทพทันใจเทพที่อธิษฐานขอแล้วสมปรารถนารวดเร็วดั่งใจ
- ตลาดโบโจ๊ก (สก๊อตมาเก็ต) แหล่งช้อปปิ้งสะใจ
- อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี

กำหนดการเดินทาง :
03-06/10-13/17-20/20-27 มี.ค. 54

ราคาสุดพิเศษ : 16,900.-

รู้ก่อนเที่ยวพม่า

รู้จักพม่าประวัติศาสตร์

พม่าประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของชนชาติที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่ ทั้งมอญ เผ่าชนที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้ ชาวพยูผู้รักสงบ เต็มไปด้วยนครรัฐน้อยใหญ่ และชนชาวพม่า ผู้อพยบที่เข้ามามีอำนาจเหนือชนชาติทั้งปวง อาณาจักรของชาวพม่ารามัน มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงพุกาม

อาณาจักรแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองจนครอบครองดินแดนในแถบคาบสุวรรณภูมิภูมิเกือบครึ่งหนึ่ง โดยอีกอาณาจักรที่รุ่งเรืองไม่แพ้กันคืออาณาจักรเขมร ต่อมาพุกามเสื่อมสลายลงจากเหตุภายในและการรุนรานของมองโกลเลีย จึงแตกแยกออกเป็นสองนครอังวะของชาวพม่าและนครหงสาวดีของชาวมอญ

ต่อมาอังวะถูกรุนรานโดยชาวไทใหญ่จึงอพยบลงมาสถาปนานครใหม่ที่กรุงตองอู ราชวงศ์ตองอูสามารถผนึกแผ่นดินพม่าเข้าไว้ด้วยกัน แล้วย้ายเมืองหลวงมาที่หงสาวดี หลังจากผ่านความรุ่งเรืองถึงขีดสุดก็เป็นเช่นเดียวกับอาณาจักรอื่นๆ พม่าและมอญต่างกันก็สลับกับเป็นผู้รุนรานและมีอำนาจเหนือดินแดนของอีกฝ่าย รวมทั้งการตั้งรับการรุนรานและสู้รบกับชนชาติอื่นทั้งโปรตุเกส จีน และแม้กระทั่งไทยเอง

เมื่อราชวงศ์อลองพญาที่พม่าสามารถขับไล่มอญไปได้สำเร็จ สถาปนาย่างกุ้งเป็นเมืองหลวง พม่าที่สามารถยึดครองแคว้นอัสสัมได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับอังกฤษผู้ครอบครองอินเดียในขนาดนั้น และพ่ายแพ้สงครามให้แก่อังกฤษหลายครั้ง จนดินแดนทั้งหมดของพม่าตกอาณานิคมของอังกฤษ

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงการปกครองของพม่าในภายหลัง จนพม่าสามารถเรียกร้องอธิปไตยคืนจากอังกฤษได้ในที่สุด


เที่ยวพม่า