จองทัวร์ และ/หรือ ชำระเงินแบบ โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลทัวร์ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ ตั้งแต่เวลา 9.30.น-18.30น.
และสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินกับทางบริษัทฯ ได้จากช่ิองทางขวามือ

     
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ iLastDeal.com  
  วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) : 02-6885588, 02-6887264-67
  โทรสาร : 02-6885599
  วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ) : 086-3212634
  อีเมล์ : sales@ilastdeal.com

    เงื่อนไขการชำระเงิน
  - การชำระผ่าน ทางธนาคาร จะต้องชำระล่วงหน้า ก่อนวันออกเดินทาง อย่างน้อยภายใน 7 วัน
  - เพื่อประโยชน์ของท่าน หลังการชำระเงิน โปรดแจ้ง
โทร. 02-6887264-67 แฟ็กซ์ 02-6885599
 
จองทัวร์ และ/หรือ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และเคาร์เตอร์เซอร์วิส
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลทัวร์ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ ตั้งแต่เวลา 9.30.น-18.30น.
และสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และเคาร์เตอร์เซอร์วิส
กับทางบริษัทฯ ได้จากช่ิองทางขวามือ

     
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ iLastDeal.com  
  วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) : 02-6885588, 02-6887264-67
  โทรสาร : 02-6885599
  วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ) : 086-3212634
  อีเมล์ : sales@ilastdeal.com

    เงื่อนไขการชำระเงิน
  - การชำระผ่าน บัตรเครดิตหรือเคาร์เตอร์เซอร์วิส จะต้องชำระล่วงหน้า ก่อนวันออกเดินทาง อย่างน้อยภายใน 7-14 วัน
  - การชำระผ่าน บัตรเครดิต ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3 เปอร์เซ็น จากราคาที่ท่านต้องชำระ
  - การชำระผ่าน เคาร์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3 เปอร์เซ็น จากราคาที่ท่านต้องชำระ และค่าบริการเคาร์เตอร์เซอร์วิส 15บาท/บิล
  - เพื่อประโยชน์ของท่าน หลังการชำระเงิน โปรดแจ้ง
โทร. 02-6887264-67 แฟ็กซ์ 02-6885599
 
จองทัวร์ และ/หรือ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และเคาร์เตอร์เซอร์วิส
โดยตรง ไม่ผ่านทางเจ้าหน้าที่ iLastDeal ท่านสามารถชำระด้วยตัวเองได้ ตลอด 24 ชม.

หมายเหต ท่านสามารถดูตัวอย่างการชำระเงินโดยตรง ได้จากช่องขวามือ

    เงื่อนไขการชำระเงิน
  - การชำระผ่าน บัตรเครดิตหรือเคาร์เตอร์เซอร์วิส จะต้องชำระล่วงหน้า ก่อนวันออกเดินทาง อย่างน้อยภายใน 7-14 วัน
  - การชำระผ่าน บัตรเครดิต ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3 เปอร์เซ็น จากราคาที่ท่านต้องชำระ
  - การชำระผ่าน เคาร์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3 เปอร์เซ็น จากราคาที่ท่านต้องชำระ และค่าบริการเคาร์เตอร์เซอร์วิส 15บาท/บิล
  - เพื่อประโยชน์ของท่าน หลังการชำระเงิน โปรดแจ้ง
โทร. 02-6887264-67 แฟ็กซ์ 02-6885599